Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska poniższe pytania otrzymuje od Państwa bardzo często, przez co stworzono ich spis, czyli FAQ.

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokaci przede wszystkim doradzają osobom szukającym pomocy prawnej. Sporządzają oni między innymi projekty aktów oraz opinie prawne. Występują w sądach i urzędach, przez co często potocznie nazywa się ich obrońcami. Aby wykonywać zawód adwokata w Polsce, należy ukończyć wyższe studia na kierunku prawniczym, praktykę w miejscu zatwierdzonym przez patrona, dziekana i okręgowej rady adwokackiej oraz opinii kierownika szkolenia aplikantów, oraz zdać egzamin adwokacki.

Czy warto szukać pomocy u adwokata?

Zdecydowanie tak. To pytanie zadaje sobie wiele osób, które stoją przed tym wyborem. Przede wszystkim, w pewnych przypadkach jest to wręcz wymagane przez prawo. Między innymi należą do nich sprawy rozpatrywane przed Sądem Najwyższym. Tak wynika z artykułu 87 Kodeksu postępowania cywilnego. Aby znaleźć potrzebne przepisy prawnych na własną rękę, należy poświęcić temu wiele czasu. Często też przepisy ustala się w języku, który może okazać się zbyt zawiły dla osób, które na co dzień nie mają z nim styczności.

Ile kosztuje wizyta u adwokata?

Na cenę może wpływać wiele czynników. Zależy ona między innymi od stopnia skomplikowania sprawy czy nakładu pracy adwokata, czy też ilości czasu, jaki na daną sprawę trzeba będzie poświęcić. Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska każdą sprawę rozpatruje indywidualnie. Na każdą z nich należy poświęcić ilość czasu adekwatną do konkretnej sprawy.

Co więcej, podawania takich informacji zabrania przez Kodeks Etyki Adwokackiej. Muszą one natomiast zostać przedstawione w indywidualnej ofercie dla klienta lub na jego życzenie. Honorarium może być ustalone z góry lub na podstawie czasu pracy adwokata.

Jak można umówić się na spotkanie?

Na spotkanie można umówić się na kilka sposobów:

Czy konieczne jest umówienie wizyty w kancelarii wcześniej?

Tak, zaplanowanie wizyty przed spotkaniem jest wymagane. Z uwagi na wcześniej ustalone spotkania Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska jest w stanie spotkać się jedynie w umówionych terminach. Kontakt jest możliwy za pomocą wyżej wymienionych sposobów.

Czy możliwe jest umówienie spotkania poza godzinami pracy kancelarii?

Tak, istnieje taka możliwość. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, jednakże możliwe jest spotkanie się poza wyznaczonymi godzinami. Konieczne jest jednak umówienie takiej wizyty, w sposób podany wyżej.

Czy można nie zapłacić adwokatowi w przypadku przegrania sprawy?

Nie, nie jest to możliwe. Stosowny zapis znajduje się w Kodeksie Etyki Adwokackiej: „Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.” (Rozdział V, § 50, punkt 3). Oznacza to, że jedyną możliwością jest otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wygrania sprawy.

Czy mogę liczyć na indywidualne rozpatrzenie sprawy?

Indywidualne rozpatrzenie sprawy jest jednym z priorytetów kancelarii. Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska posiada kompetencje, które pozwalają na personalne spojrzenie na sprawę.

Do kogo skierowana jest oferta kancelarii?

Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje pomoc zarówno klientom indywidualnym, przedsiębiorcom (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą czy spółkom prawa handlowego) jak również innym jednostkom organizacji publicznych i prywatnych oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.

Jakie usługi świadczy kancelaria?

 • sporządzanie pism,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie wystąpień,
 • opracowanie projektów aktów prawnych,
 • sporządzanie wezwań do przeciwników procesowych (zarówno aktualnych, jak również tych potencjalnych),
 • opracowanie opinii prawnych,
 • sporządzanie strategii prowadzenia negocjacji,
 • sporządzanie strategii prowadzenia sporów.

W jakim zakresie kancelaria świadczy usługi?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska świadczy usługi z zakresu prawa:

Dodatkowo kancelaria zapewnia wsparcie psychologiczne, które jest bardzo pożądane w sprawach delikatnych, w szczególności dotyczących szeroko pojętego prawa rodzinnego i spadkowego.

Czy pełnomocnik reprezentuje klientów również przed Sądem Najwyższym?

Tak, pełnomocnik może reprezentować klienta przed Sądami:

 • Rejonowym,
 • Okręgowym,
 • Apelacyjnym,
 • Najwyższym,

przed wydziałami:

 • cywilnymi,
 • gospodarczymi,
 • rodzinnymi i nieletnich,
 • karnymi,
 • pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • egzekucyjnymi,
 • penitencjarnymi,

jak również przed urzędami i organizacjami publicznymi.

Czym jest tajemnica adwokacka?

Adwokat jest jednym z zawodów objętych tajemnicą zawodową, dlatego wszystkie informacje związane ze sprawą, których adwokat dowiedział się w jej toku, mogą zostać objęte tą tajemnicą. Jeżeli chodzi o dokumenty, są to wszystkie materiały znajdujące się w aktach zgromadzone w związku ze sprawą, oraz, niezależnie od miejsca, w którym są przechowywane, wiadomości, notatki, i dokumenty, które mają jakiś związek ze sprawą. Adwokat jest również zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych rozmów z klientem. Co więcej, jeżeli wymiana informacji dotyczących sprawy następuje drogą elektroniczną, adwokat musi poinformować klienta o ryzyku, jakie niesie ze sobą taki kanał komunikacji.

Czy adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej?

Tak, Kodeks Etyki Adwokackiej wyróżnia przypadki, kiedy adwokat może odmówić pomocy prawnej. Według Rozdziału II § 22 punktu 1, „Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:

 • udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej zarówno w tej samej sprawie, jak i w sprawie z nią związanej;
 • brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
 • osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie;
 • adwokat, będący dla niego osobą bliską, prowadzi sprawę lub udzielił on już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.”

Jak wygląda współpraca z kancelarią w przypadku przedsiębiorców?

W ofercie kancelarii znajduje się stała obsługa prawna, zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów. Dodatkowo, wymiar czasowy oraz warunki, na jakich współpraca będzie miała miejsce, są zależne od potrzeb zleceniodawcy. Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej na każdym etapie istnienia działalności.

Czy osoba nieupoważniona może zgłosić sprawę do adwokata?

Nie, adwokat nie może podjąć współpracy z osobą, która jest do tego nieupoważniona.

Co należy zabrać ze sobą na spotkanie?

Na spotkanie z adwokatem należy zabrać wszystkie dokumenty mogące mieć związek ze sprawą, z którą być może adwokata będzie się zajmował. Jeżeli masz wątpliwości co do przydatności dokumentu —zabierz go ze sobą, być może okaże się on kluczowy.

Czy mogę domagać się zwrotu dokumentów od adwokata?

Tak, klient może domagać się natychmiastowego zwrotu wszystkich dostarczonych przez niego dokumentów. Co więcej, klient ma prawo otrzymać wszystkie dokumentów i pisma, które adwokat otrzymał od sądów lub innych organów w toku sprawy.

Czy adwokat ponosi koszty związane ze sprawą?

Nie, regulacja tych kosztów (takich, jak na przykład opłaty sądowe czy koszty dojazdu) leży po stronie klienta.

Kategorie: Artykuły prawne