Prawo medyczne, w tym prawa lekarzy i prawa pacjenta:

Prawo medyczne reguluje relacje pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcą. Reguluje również wszelakie aspekty etyczne związane z wykonywaniem zawodu. Dotyczy też sposobów wykonywania zawodów w branży medycznej czy zasady funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje swoim klientom profesjonalne usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Zakres świadczonej pomocy prawnej dotyczy praw i obowiązków nie tylko lekarzy. Mowa tu również o lekarzach dentystach, pielęgniarkach, diagnostach laboratoryjnych, farmaceutach, położnych czy fizjoterapeutach. Prawo medyczne dotyczy też przedstawicieli innych zawodów medycznych, jak również praw pacjentów i ich rodzin. Dotyczy też pracowników ochrony zdrowia oraz podmiotów leczniczych. Między innymi są to fundacje, instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz stowarzyszenia.

Coraz częściej w kontekście prawa medycznego mówi się również o zasadach związanych z bioetyką. Ta dziedzina wiedzy skupia się zarówno na teoretycznych, jak i praktycznych aspektach związanych z biologią i medycyną, a dokładniej z etyką panującą w zawodach powiązanych z tymi dziedzinami. Bioetyka stawia granice w praktycznym zastosowaniu wiedzy nie tylko z wyżej wymienionych dziedzin, ale również z obszaru filozofii, nauk przyrodniczych, prawoznawstwa, psychologii, socjologii oraz teologii. Oprócz tego analizuje normy w zdobywaniu tej wiedzy oraz ingerencję człowieka w przyrodę. Bioetyka zajmuje się najbardziej kontrowersyjnymi tematami, między innymi inżynierią genetyczną, klonowaniem czy komórkami macierzystymi.

Zakres prawa medycznego

Prawo medyczne funkcjonuje w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego. Osoby wykonujące zawody medyczne oraz inne podmioty lecznicze posiadają niemałą odpowiedzialność, ale też pewne uprawnienia. Te osoby są również obarczone dylematami moralnymi, medycznymi i społecznymi. Tak, jak lekarze oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne, pacjenci również posiadają pewne prawa i obowiązki. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje usługi, które pomogą w ich dopilnowaniu oraz przestrzeganiu. Zajmuje się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej oraz pracowniczej.

Usługi z zakresu prawa medycznego obejmują w szczególności:

  • zagadnienia związane z dostępem do informacji medycznych, konieczności uzyskania zgody oraz procedurami wdrażania wytycznych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
  • zadośćuczynienia,
  • sprawy dotyczące błędów lekarskich,
  • naruszenia praw pacjentów.

Kategorie: Specjalizacje