Prawo cywilne:

Prawo cywilne jest podstawą prawa prywatnego. Skupia się na stosunkach majątkowych, ale niekiedy również reguluje również stosunki osobiste. Co więcej, reguluje stosunki między podmiotami tego prawa. Podmioty prawa prywatnego są autonomiczne, dlatego prawie każdy z tych podmiotów jest podporządkowany innemu podmiotowi. W rezultacie, relacje między nimi kształtują się samodzielnie. Prawo cywilne reguluje granice tych relacji.

Źródłem prawa cywilnego w Polce jest przede wszystkim Ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965 (Kodeks cywilny). Reguluje on właśnie stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami posiadającymi zdolność prawną niebędącymi osobami prawnymi.

Prawo cywilne wyodrębniło wiele podgałęzi i działów. Z prawa cywilnego postały między innymi prawo handlowe, prawo pracy czy prawo własności intelektualnej. Podobnie jak inne gałęzie, prawo cywilne równie można podzielić na prawa:

 • rzeczowe – przede wszystkim odnoszące się do rzeczy,
 • zobowiązań – głównie zajmujące się prawem majątkowym,
 • spadkowe – dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa,
 • rodzinne – normujące stosunki prawne i majątkowe wewnątrz rodziny,
 • oraz część ogólną – regulującą zagadnienia z ogółu prawa cywilnego,.

Oprócz tego, dzięki zagadnieniom z prawa cywilnego oraz administracyjnego, powstały takie podgałęzie, jak prawo wodne czy prawo górnicze.

Działania w Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, a także uczestniczy w negocjacjach. W zakresie świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, a także skutecznie reprezentuje przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami publicznymi. Usługi Kancelarii z zakresu prawo cywilne obejmują w szczególności sprawy o:

 • zapłatę należności umownych (w tym w postępowaniu uproszonym, postępowaniu nakazowym i postępowaniu upominawczym),
 • ochronę dóbr osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • odszkodowanie,
 • służebność przesyłu,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za utracony urlop,
 • zakresu roszczeń konsumentów,
 • zakresu prawa spółdzielczego, prawa lokalowego oraz obsługi wspólnot mieszkaniowych,
 • dotyczące nieruchomości, w tym m.in. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania.

Kategorie: Specjalizacje