Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe dotyczy głównie przedsiębiorców i umów handlowych. Jest ono częścią prawa cywilnego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zapewnia pomoc prawną w tym obszarze. Oferuje ona pomoc zarówno dla mikro- i małych , jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnienia stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców zarówno w wymiarze czasowym, jak i na warunkach określonych umową, dostosowaną do potrzeb klienta.

Prawo gospodarcze i handlowe jest specyficzną gałęzią prawa. Z tego powodu zakres działań, który obejmuje, jest bardzo szeroki. Na przedsiębiorcach często ciąży duża odpowiedzialność finansowa, wobec tego konieczne jest dokładne i profesjonalne podejście do sprawy. Adwokat pomaga w objaśnianiu przepisów dotyczących prowadzenia przedsiębiorstw i wszystkich spraw z nimi związanych. Usługi oferowane przez Kancelarię obejmują każdy etap istnienia spółek – od ich tworzenia, poprzez restrukturyzację, aż do ogłoszenia upadłości lub likwidacji spółki.

Adwokat zapewnia udział w spotkaniach z klientami i kontrahentami, w negocjacjach a także reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Prawo gospodarcze i handlowe różnią się od siebie obszarem, który obejmują. Prawo gospodarcze obejmuje regulacje dotyczące działalności gospodarczej. Dzieli się ono na prawo publiczne i prywatne. Prawo handlowe natomiast obejmuje szeroko rozumiane czynności handlowe. Wywodzi się ono z kodeksu cywilnego, w związku z tym odpowiednie przepisy znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska wykonując zlecenie z zakresu prawa gospodarczego i handlowego reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, jak również innymi instytucjami.

Usługi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego obejmują w szczególności:
  • obsługę prawną zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
  • reprezentację wspólników i akcjonariuszy (między innymi przy zawieraniu umów handlowych lub przy sporach, które obejmują prawo gospodarcze i handlowe),
  • sporządzanie opinii prawnych, pism, umów oraz porozumień,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
  • pomoc prawną w obszarze łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego.
Kategorie: Specjalizacje