Prawo egzekucyjne i windykacyjne:

Windykacja to zbiór czynności, które mają doprowadzić dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań. Prawo egzekucyjne i windykacyjne wywołuje wiele emocji, ponieważ spory dotyczą głównie pieniędzy. Proces uiszczania należności może być stresujący zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Prawo egzekucyjne i indykacyjne zakłada dwa sposoby, w jakie proces windykacji można przeprowadzić:

  • polubowny — poprzez monitorowanie spłat dłużnika
  • sądowy — kończy się zazwyczaj sądowym nakazem spłaty lub wyrokiem. Sprawach tego typu często kończą się ingerencją komornika.

Oczywiście nie oznacza to, że gdy dłużnik nie spłaci, przykładowo, jednej raty w terminie, od razu jest on zagrożony komornikiem. Przede wszystkim, wiele osób myli windykatora z komornikiem. Tak naprawdę jedyne podobieństwo, jakie można między nimi dostrzec, to fakt, że obaj dążą do uzyskania należności dla wierzyciela. Jednakże działają oni na innych zasadach i pojawiają się na różnych etapach postępowań. Prawo egzekucyjne i windykacyjne zakłada pewne etapy w postępowaniu windykacyjnym, których należy przestrzegać:

  • powstanie zobowiązania — na przykład nieopłacona faktura, rachunek czy usługa,
  • postępowanie polubowne — wierzyciel wysyła różnorodne przypomnienia oraz wezwania do zapłaty, często kończy się ugodą, w której ustala się termin spłaty długu oraz ilość rat (jeśli jest konieczna),
  • postępowanie sądowe — wszczynane w przypadku, gdy dłużnik nie uregulował należności mimo przypomnień i wezwań lub nie dotrzymał terminu czy wysokości raty,
  • postępowanie klauzulowe — kończy się wyrokiem lub nakazem spłaty, jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej,
  • postępowanie egzekucyjne — ten typ postępowania wymaga ingerencji komorniczej; należy podać szczegółowe kroki, które mają zostać podjęte w celu egzekucji zadłużenia.

Dłużnicy w Polsce

Według Krajowego Rejestru Długów, w listopadzie 2018 roku Polacy łącznie zaciągnęli długi opiewające na kwotę 45,7 miliarda złotych. Ponad 2,5 miliona Polaków posiadało wówczas długi. Wliczane są w to osoby, które już wcześniej ogłosiły swoją upadłość. Zamiast zaciągać kolejne pożyczki czy kredyty, lepiej zasięgnąć pomocy u specjalistów. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska reprezentuje klienta w postępowaniach windykacyjnych i przeciwegzekucyjnych.

Kancelaria oferuje:

  • pomoc w obronie przed niezasadną egzekucją,
  • zwalcza bezpodstawne roszczenia z cesji wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych.
Kategorie: Specjalizacje