Kancelaria Adwokacka zapewnia Klientom wsparcie prawne od pierwszego spotkania do prawomocnego zakończenia sprawy. W obsłudze prawnej przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego. Mając na uwadze możliwie najpełniejszą ochronę Klientów ocenia, również ryzyko prawne prowadzonej sprawy.  Priorytetem pozostaje sprawne i efektywne rozwiązanie problemów Klienta.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowska utrzymuje stały kontakt z Klientem. Na każdy etapie prowadzonej sprawy informuje go na bieżąco o jej stanie.  

Kancelaria Adwokacka zapewnia fachową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa:
-cywilnego
-rodzinnego
-spadkowego
-budowlanego
-medycznego
-karnego
-karnoskarbowego
-wykroczeń
-administracyjnego
-egzekucyjnego,
-windykacji oraz roszczeń ze stosunku pracy oraz jej pochodnych i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria działa w oparciu o zasady etyki zawodowej. Wszystkie powierzone Kancelarii informacje są chronione tajemnicą adwokacką.

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie