Prawo budowlane

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowska zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw dotyczących projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Dodatkowo Kancelaria współpracuje z konsultantami branżowymi co umożliwia przygotowanie strategii działania również od strony technicznej. Kancelaria prowadzi Więcej…

Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w postępowaniach o: – stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe tj.: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, – stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie na podstawie testamentu, – dział spadku, – zachowek.

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, a także uczestniczy w negocjacjach. W zakresie świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, a także skutecznie reprezentuje przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami publicznymi. Usługi Kancelarii Więcej…

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa pracy obejmują m.in.: – uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także porozumień, regulaminów, statutów, sprawy o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania Więcej…

Prawo karne i karnoskarbowe, wykroczenia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowska zapewnia ochronę prawną w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentacja klienta następuje w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz subsydiarnego i dotyczy zarówno podejrzanego, oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Zakres świadczonej pomocy obejmuje, w szczególności: – postępowanie przygotowawcze Więcej…

Prawo medyczne, w tym prawa lekarzy i prawa pacjenta

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim klientom profesjonalne usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Zakres świadczonej pomocy prawnej dotyczy praw lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych jak również praw pacjentów i ich rodzin. Oferta Kancelarii obejmuje, w szczególności zagadnienia związane z dostępem do informacji medycznych, konieczności uzyskania zgody oraz procedurą Więcej…

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowska oferuje doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zapewnienia stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców. W wymiarze czasowym i na warunkach określonych umową, dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewnia udział w spotkaniach z klientami i kontrahentami, w negocjacjach a także reprezentuje przedsiębiorców w Więcej…

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych i emocjonalnych. Wymagają szczególnej empatii oraz dyskrecji. Priorytetem Kancelarii jest, oprócz zaoferowania najwyższej jakości obsługi prawnej, również wsparcie psychologiczne, zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Połączenie działań procesowych z równolegle prowadzoną terapią, pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań, nie tylko skutecznych w sądzie, Więcej…