prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane: Kancelaria Adwokackahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw prawa budowlanego dotyczących projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Kancelaria, w sprawach z zakresu prawa budowlanego współpracuje z konsultantami branżowymi co umożliwia przygotowanie strategii działania również od strony Więcej…

prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe: Kancelaria Adwokackhttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/a świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w postępowaniach o: – stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie ustawowehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedziczenie_ustawowe tj.: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, – stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie na podstawie testamentu, – dział spadku, – zachowek. Czym jest spadkobranie? Jakie mogą być Więcej…

prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne: Kancelariahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, a także uczestniczy w negocjacjach. W zakresie świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, a także skutecznie reprezentuje przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami publicznymi. Więcej…

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa pracy obejmują m.in. sprawy o: – uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także porozumień, regulaminów, statutów, – ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem Więcej…

prawo egzekucyjne i windykacyjne

Prawo egzekucyjne i windykacyjne

Prawo egzekucyjne i windykacyjne: Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowskahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ reprezentuje klienta w postępowaniach windykacyjnych i przeciwegzekucyjnych. Kancelaria oferuje pomoc w obronie przed niezasadną egzekucją, w tym zwalcza bezpodstawne roszczenia z cesji wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnychhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_sekurytyzacyjny.

prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne: Kancelaria Adwokackhttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/a prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego. W sprawach administracyjnych pełnomocnik – adwokat występuje przed Organami Administracji Publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczymhttp://www.sko.szczecin.pl/ oraz Sądami Administracyjnymi I i II instancji.

prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne i karnoskarbowe: Kancelaria Adwokackahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ zapewnia ochronę prawną w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentacja klienta w toku postępowania karnego, karnoskarbowego czy wykroczeniowego następuje w charakterze: obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Oskarżyciel_posiłkowygo, prywatnego oraz subsydiarnego. Adwokat reprezentuje podejrzanego, oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Zakres świadczonej pomocy obejmuje, w szczególności Więcej…

prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawo medyczne, w tym prawa lekarzy i prawa pacjenta: Kancelaria Adwokackahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ oferuje swoim klientom profesjonalne usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Zakres świadczonej pomocy prawnej dotyczy praw lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych jak również praw pacjentów i ich rodzin. Oferta Kancelarii obejmuje, w szczególności zagadnienia związane z Więcej…

prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe: Kancelaria Adwokackahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ oferuje doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnienia stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców. W wymiarze czasowym i na warunkach określonych umową, dostosowaną do potrzeb klienta. Adwokat zapewnia udział w spotkaniach z klientami i kontrahentami, w negocjacjach a także reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Więcej…

prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne: Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych i emocjonalnych. Wymagają szczególnej empatii oraz dyskrecji. Priorytetem Kancelarii jest, oprócz zaoferowania najwyższej jakości obsługi prawnej, również wsparcie psychologiczne, zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Połączenie działań procesowych z równolegle prowadzoną terapią, pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań, nie tylko skutecznych Więcej…