prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne Prawo rodzinne reguluje szeroko pojęte stosunki w instytucji rodziny. Odnosi się zarówno do spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Może dotyczyć sytuacji w danej rodzinie, jak i odnosić się do osób trzecich, w pewien sposób powiązanych ze sprawami. Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, stąd też reguluje je Kodeks Więcej…

prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe Prawo gospodarcze i handlowe dotyczy głównie przedsiębiorców i umów handlowych. Jest ono częścią prawa cywilnego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zapewnia pomoc prawną w tym obszarze. Oferuje ona pomoc zarówno dla mikro- i małych , jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Więcej…

prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawo medyczne, w tym prawa lekarzy i prawa pacjenta: Prawo medyczne reguluje relacje pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcą. Reguluje również wszelakie aspekty etyczne związane z wykonywaniem zawodu. Dotyczy też sposobów wykonywania zawodów w branży medycznej czy zasady funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje swoim klientom profesjonalne Więcej…

prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne: Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska prowadzi sprawy, których obszar działań obejmuje prawo administracyjne. W sprawach administracyjnych pełnomocnik-adwokat występuje przed Organami Administracji Publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądami Administracyjnymi I i II instancji. Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną organów niepodporządkowanym organom administracji publicznej. Ustala ich obowiązki, uprawnienia oraz Więcej…

prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe: Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc, reguluje stosunki prawne między spadkobiercą a właścicielem majątku po jego śmierci. W Polsce sprawy obejmujące prawo spadkowe rozstrzyga Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Kodeks cywilny). Czym jest spadkobranie? Jakie mogą być rozporządzenia na wypadek śmierci? Stwierdzenie nabycia Więcej…

prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane: Prawo budowlane regulowane jest przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku. Precyzuje ona wszystkie aspekty dotyczące „projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych”. Oczywiście każdy z uczestników procesu budowlanego posiada pewne prawa i obowiązki. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw Więcej…

prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne: Prawo cywilne jest podstawą prawa prywatnego. Skupia się na stosunkach majątkowych, ale niekiedy również reguluje również stosunki osobiste. Co więcej, reguluje stosunki między podmiotami tego prawa. Podmioty prawa prywatnego są autonomiczne, dlatego prawie każdy z tych podmiotów jest podporządkowany innemu podmiotowi. W rezultacie, relacje między nimi kształtują się Więcej…

prawo egzekucyjne i windykacyjne

Prawo egzekucyjne i windykacyjne

Prawo egzekucyjne i windykacyjne: Windykacja to zbiór czynności, które mają doprowadzić dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań. Prawo egzekucyjne i windykacyjne wywołuje wiele emocji, ponieważ spory dotyczą głównie pieniędzy. Proces uiszczania należności może być stresujący zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Prawo egzekucyjne i indykacyjne zakłada dwa sposoby, w jakie Więcej…

prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne i karnoskarbowe: Prawo skarbowe jest częścią prawa karnego. Reguluje ono przepisy dotyczące wykroczeń, a także przestępstw skarbowych dla osób fizycznych, które naruszyły dobra finansowe państwa. Jest ono oczywiście ściśle powiązane z prawem finansowym. Prawo karne i karnoskarbowe składa się z trzech części: materialne: dotyczy przestępstw i wykroczeń skarbowych, Więcej…

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zajmuje się kompleksowo usługami z zakresu dwóch dziedzin prawa związanych z zatrudnieniem. Są to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Adwokat posiada specjalistyczną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą między innymi obowiązków pracownika i pracodawcy oraz ich odpowiedzialności materialnej. Usługi Kancelarii Adwokackiej Więcej…