Prawo spadkowe:

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc, reguluje stosunki prawne między spadkobiercą a właścicielem majątku po jego śmierci. W Polsce sprawy obejmujące prawo spadkowe rozstrzyga Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Kodeks cywilny).

Czym jest spadkobranie? Jakie mogą być rozporządzenia na wypadek śmierci? Stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, sposoby ustalania masy spadkowej (schedy), spory na tle dziedziczenia, wydziedziczenie, sposoby jego podważenia, powody wydziedziczenia, zachowek, zapisy spadkowe…

Wszystkie te zagadnienia i szereg innych wymagają precyzyjnej odpowiedzi. Choć prawo spadkowe nie należy do najtrudniejszych dziedzin prawa, budzi wiele emocji. Prawo spadkowe jest też często trudne do rozstrzygania z uwagi na wielopłaszczyznowe relacje międzyludzkie. Na stronach internetowych roi się od wzorów pism, a same sądy prezentują takie wzory na tablicach ogłoszeniowych swoich siedzib.

Państwo jest zainteresowane ustaleniem spadkobierców, choćby ze względów podatkowych. Warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalisty, by uniknąć problemów, które często pozostają dla przyszłych pokoleń. Choć trudno w to uwierzyć w niektórych okręgach naszego kraju, by wyjaśnić kwestię spadkobrania i ustalić właścicieli nieruchomości, trzeba sięgać do regulacji prawnych sprzed wieków.

O stosowaniu Kodeksu Napoleona mowa w nie jednej anegdocie przekazywanej przez Adwokatów Warszawskich. Dzisiaj pojawiają się opinie, że dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jako ogólna zasada pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawców. Pamiętać jednak należy, że inwentarz ustalany jest według spisu. Za spis odpowiada zaś spadkobierca. Gdy spadkobierca nie sporządzi spisu inwentarza po zmarłym, może mieć trudności z określeniem granic swej odpowiedzialności za długi.

Prawo spadkowe określa terminy, których spadkobierca musi dotrzymać, aby przyjąć lub odrzucić spadek. Jest to dokładnie sześć miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku.

Działalność Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w postępowaniach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe, tj.: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku — dziedziczenie na podstawie testamentu oraz dziedziczenie ustawowe,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • polecenia,
  • zapisy,
  • opodatkowanie spadku.
Kategorie: Specjalizacje