Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje szeroko pojęte stosunki w instytucji rodziny. Odnosi się zarówno do spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Może dotyczyć sytuacji w danej rodzinie, jak i odnosić się do osób trzecich, w pewien sposób powiązanych ze sprawami.

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, stąd też reguluje je Kodeks cywilny. Oprócz tego wszystkie przepisy opisujące prawo rodzinne znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest on źródłem prawa rodzinnego i uzupełnieniem Kodeksu cywilnego. Prawo rodzinne jest również regulowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy szczegółowe. Poza granicami państwa obowiązują przepisy prawa międzynarodowego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych i emocjonalnych – w związku z tym wymagają szczególnej empatii oraz dyskrecji. Priorytetem Kancelarii jest, oprócz zaoferowania najwyższej jakości obsługi prawnej, wsparcie psychologiczne, zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Połączenie działań procesowych z równolegle prowadzoną terapią pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań nie tylko skutecznych w sądzie, ale też optymalnych dla dalszego społecznego funkcjonowania uczestników postępowania.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska oferuje pomoc w sprawach dotyczących dzieci oraz zabezpieczenia ich sytuacji materialnej.

Prawo rodzinne, zwane również prawem familijnym, dotyczy tych spraw, które powstały na skutek zawarcia małżeństwa, konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi oraz ich wychowania. Dotyczy spraw nie tylko między osobami spokrewnionymi, ale również spowinowaconymi.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska świadczy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego, których przedmiotem są:

 • rozwód (zarówno z orzeczeniem winy, jak i bez orzekania o winie),
 • separacja,
 • alimenty (podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej),
 • ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • przysposobienie, kuratela i opieka,
 • przygotowanie porozumień wychowawczych,
 • sprawy dotyczące edukacji i konfliktów w środowisku szkolnym.
Kategorie: Specjalizacje