Prawo rodzinne:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych i emocjonalnych. Wymagają szczególnej empatii oraz dyskrecji. Priorytetem Kancelarii jest, oprócz zaoferowania najwyższej jakości obsługi prawnej, również wsparcie psychologiczne, zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Połączenie działań procesowych z równolegle prowadzoną terapią, pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań, nie tylko skutecznych w sądzie, ale też optymalnych dla dalszego społecznego funkcjonowania uczestników postępowania.
Kancelaria oferujemy pomoc w sprawach dotyczących dzieci oraz zabezpieczenia ich sytuacji materialnej.

Kancelaria Adwokacka https://przybyszewska-marcinkowska.pl/ świadczy pomoc prawną w postępowaniach prawo rodzinne, których przedmiotem są:

 • – rozwód (z orzeczeniem winy, bez orzekania o winie),
 • – separacja,
 • – alimentyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
 • – uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • – władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
 • – ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
 • – ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • – podział majątku wspólnego,
 • – przysposobienie, kuratelę i opiekę,
 • – przygotowanie porozumień wychowawczych,
 • – sprawy dotyczące edukacji i konfliktów w środowisku szkolnym.
Kategorie: Specjalizacje