Na każdym etapie współpracy z przedsiębiorcą, priorytetem jest zabezpieczenie jego interesu i minimalizacja ryzyka wynikającego z podejmowanych działań gospodarczych. Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna, pozwala przedsiębiorcy na spokojne prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska – Marcinkowska zapewnia pełen zakres reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Organami Administracji Samorządowej oraz Rządowej a także innymi instytucjami.

Kancelaria Adwokacka oferuje doradztwo prawne przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek osobowych i kapitałowych. W ramach świadczonych usług, przygotowuje stosowne Uchwały Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia. W razie potrzeby reprezentuje spółkę, w tym przed Sądem Gospodarczym Krajowym Rejestrem Sądowym.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, w postaci stałej obsługi prawnej, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, a ponadto – obsługę konkretnych przedsięwzięć gospodarczych. Obsługa prawna jest zapewniana, zarówno na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, jak również karnego oraz karnoskarbowego. Wymiar czasowy i warunki współpracy są ściśle dostosowane do potrzeb zleceniodawcy.


Kancelaria konstruuje kontrakty prawidłowe i bezpieczne pod względem prawnym. Zapewnia to uniknięcia późniejszych trudności podczas ich realizacji oraz redukuje ewentualne możliwości wystąpienia konfliktu. W przypadku sporów sądowych, Kancelaria przede wszystkim, analizuje zapisy umowne oraz ocenia wszystkie konsekwencje wynikające z danego stosunku prawnego.

Kancelaria organizuje i przeprowadza szkolenia z różnych dziedzin prawa w zależności od zapotrzebowania.

Pomoc prawna Adwokat Szczecin
Adwokat Szczecin