Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Jak zachowywać się w sądzie?

Wystąpienia przed obliczem sprawiedliwości nierzadko wywołują spore emocje. Bez znaczenia czy stawiasz się jako powód czy pozwany; wnioskodawca czy uczestnik postępowania; pokrzywdzony czy oskarżony; przedstawiciel strony postępowania czy świadek, pojawia się pytanie jak się zachowywać w sądzie? Oczywiście, sąd jako poważna instytucja, narzuca określone normy i zasady zachowania, wyglądu oraz Więcej…

Kancelaria Adwokacka

Dyrektywa a ochrona praw autorskich w Internecie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego jest już przyjęta i daje nowe znaczenie przepisom w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W Internecie zawrzało. Nowe przepisy podzieliły społeczeństwo na zwolenników i przeciwników reformy. Czy dyrektywa oznacza koniec wolności w Internecie, czy daje szansę na ochronę praw autorów i przejrzyste zasady ich wynagradzania? Więcej…

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Zdolność do pracy potwierdzona orzeczeniem lekarskim to dziś pełen formalizm

Mimo, iż ustawowy zakres wydawanego orzeczenia lekarskiego został ściśle określony, niewielu lekarzy zwraca uwagę, iż czynienie jakichkolwiek adnotacji nieznajdujących miejsca we wzorze, powoduje wadliwość tego dokumentu. Wystawienie orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy jest ściśle uregulowane w zakresie wzoru stosowanego dla tego celu, jak też treści zawartych we wzorze Więcej…