Najczęściej zadawane pytania - Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska. FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska poniższe pytania otrzymuje od Państwa bardzo często, przez co stworzono ich spis, czyli FAQ. Czym zajmuje się adwokat? Adwokaci przede wszystkim doradzają osobom szukającym pomocy prawnej. Sporządzają oni między innymi projekty aktów oraz opinie prawne. Występują w sądach i urzędach, przez co często potocznie Więcej…

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy Na podstawie art. 644 k.c. – co oszczędzi wykonawca? W zobowiązaniach, które noszą znamiona umowy o dzieło,  przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  Kiedy przed ukończeniem dzieła – zamówienia – robót budowlanych, zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy, Więcej…

RODO

RODO

RODO w indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej Czy RODO wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych? Rozpoczęcie stosowania wytycznych Rozporządzenia wprowadza szereg obowiązków, o których musi pamiętać lekarz w swojej indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej. Na początek kilka faktów: w dniu 10 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o Więcej…

spóźniona wypłata wynagrodzenia

Spóźniona wypłata wynagrodzenia

Spóźniona wypłata wynagrodzenia. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, wypłaca mniej pieniędzy, dzieli pasję na części, systematycznie opóźnia wypłatę. Co robić, gdy taki stan trwa bez końca? Oczywiście można pozwać pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia czy odsetek. Pozew jest skuteczny, gdy mamy dowody na to, że pracodawca narusza prawa pracownika. Jednym z podstawowych Więcej…

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko: Rodzice mogą dochodzić alimentów na dzieci tylko do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Co dalej? Oczywiście dziecko może samo dochodzić przed sądem alimentów od rodziców, wykazując brak możliwości utrzymania się samodzielnie. W myśl art. 133 k. r i o.https://www.arslege.pl/obowiazek-alimentacyjny-rodzicow-wobec-dziecka/k2/a580/ rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, Więcej…

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Jak zachowywać się w sądzie?

Wystąpienia przed obliczem sprawiedliwości nierzadko wywołują spore emocje. Bez znaczenia czy stawiasz się jako powód czy pozwany; wnioskodawca czy uczestnik postępowania; pokrzywdzony czy oskarżony; przedstawiciel strony postępowania czy świadek, pojawia się pytanie jak się zachowywać w sądzie? Oczywiście, sąd jako poważna instytucja, narzuca określone normy i zasady zachowania, wyglądu oraz Więcej…

Kancelaria Adwokacka

Dyrektywa a ochrona praw autorskich w Internecie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego jest już przyjęta i daje nowe znaczenie przepisom w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W Internecie zawrzało. Nowe przepisy podzieliły społeczeństwo na zwolenników i przeciwników reformy. Czy dyrektywa oznacza koniec wolności w Internecie, czy daje szansę na ochronę praw autorów i przejrzyste zasady ich wynagradzania? Więcej…

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Zdolność do pracy potwierdzona orzeczeniem lekarskim to dziś pełen formalizm

Mimo, iż ustawowy zakres wydawanego orzeczenia lekarskiego został ściśle określony, niewielu lekarzy zwraca uwagę, iż czynienie jakichkolwiek adnotacji nieznajdujących miejsca we wzorze, powoduje wadliwość tego dokumentu. Wystawienie orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy jest ściśle uregulowane w zakresie wzoru stosowanego dla tego celu, jak też treści zawartych we wzorze Więcej…