Prawo karne i karnoskarbowe:

Kancelaria Adwokackahttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/ zapewnia ochronę prawną w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

Reprezentacja klienta w toku postępowania karnego, karnoskarbowego czy wykroczeniowego następuje w charakterze:

Zakres świadczonej pomocy obejmuje, w szczególności postępowanie:

  • – przygotowawcze oraz przed sądami wszystkich instancji, a także postępowanie wykonawcze dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia i przerwania wykonania kary pozbawienia wolności oraz wydanie wyroku łącznego,
  • – o zastosowanie środków zapobiegawczych tj: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji,
  • – w sprawach nieletnich,
  • – karnoskarbowe,
  • – wykroczeniowe.
Kategorie: Specjalizacje