Kancelaria Adwokacka

Zgoda pacjenta małoletniego

Praktyka świadczenia usług medycznych spotyka nierzadko z problem zgody pacjenta na poddanie się czynnościom niewątpliwie integrującym w jego sferę osobistą. Należy przyjąć, że co do zasady osobą uprawnioną do udzielenia zgody na taką ingerencję ze strony lekarza, jest sam pacjent. Co jednak, gdy pacjent w myśl prawa cywilnego, posiada ograniczoną Więcej…