Alimenty na dziecko:

Rodzice mogą dochodzić alimentów na dzieci tylko do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Co dalej?

Oczywiście dziecko może samo dochodzić przed sądem alimentów od rodziców, wykazując brak możliwości utrzymania się samodzielnie. W myśl art. 133 k. r i o.https://www.arslege.pl/obowiazek-alimentacyjny-rodzicow-wobec-dziecka/k2/a580/ rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W praktyce oznacza to tyle, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, Sąd stwierdzi czy alimentacja jest uzasadniona. Wówczas jedną z przesłanek jest nauka dziecka, w celu osiągnięcia koniecznych kwalifikacje pozwalające na usamodzielnienie.

Alimenty na dziecko https://przybyszewska-marcinkowska.pl/prawo-rodzinne/ nie mogą być natomiast przeznaczyć np. na sportowy samochód. Takie ich przeznaczenie zobowiązany może wykorzystać, wnosząc o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Co się stanie, kiedy rodzic będzie dochodził alimentów na dziecko po osiągnięciu przez nie pełnoletności?

Jakie będą konsekwencje osiągnięcia pełnoletności przez dziecko po zapadnięciu wyroku, ale przed wytoczeniem w jego interesie apelacji?

Warto wiedzieć, że alimenty dla uprawnionego dziecka w żadnej mierze nie mają służyć i zgodnie z literą prawa nie służą pokryciu utrzymania jego rodziców. Przy tym, nie zawsze dochodzi do standardowej procedury kierowania roszczeń w imieniu małoletniego przez jednego z jego rodziców względem drugiego.

Wielość sytuacji, rozmaitość przypadków wynika z samego życia. Bywa tak, że w imieniu małoletniego występują np. dziadkowie lub inni opiekunowie dziecka.

Zobowiązani zaś mogą być nie tylko rodzice. Wreszcie, nie tylko rodzice biologiczni.

Najwięcej jednak problemów pojawia się w procesie dowodzenia i uzasadniania tzw. uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Potrzebami każdego człowieka, nie tylko uprawnionego do alimentów, jest wyżywienie, ubiór i koszty tzw. „dachu nad głową”. Problemy jednak pojawią się przy określaniu do jakiego wyżywienia, ubioru czy też miejsca zamieszkania uprawniony jest, ten który rości sobie prawo do określonej wysokości alimentów.

Chęć zamieszkiwania w domu osoby, która wychowała się w mieszkaniu i której cała rodzina mieszka w budynku wielorodzinnym z pewnością winna zostać oceniona przez sąd jako usprawiedliwiona, aczkolwiek nieuwzględniona.

Kategorie: Artykuły prawne